Samarbetet med försäkringsmäklaren Nordic Försäkringar är långsiktigt. Med låga kostnader och genuint kunnande och engagemang ska vi på sikt bygga upp Fotterapeuterna till ett trovärdigt och medlemsvänligt förbund.

Redan när vi träffades första gången och pratade förutsättningslöst om ett samarbete, fungerade kontakten och samarbetet utmärkt. Nordic Försäkringar är ett genuint och trevligt företag, som har lätt att hålla kontakten med sina kunder. 

Tanken var redan från början att skapa förutsättningar för ett bra försäkringsskydd för medlemmarna, till ett riktigt bra pris. Svedea blev det försäkringsbolag som passade oss bäst.

Gruppförsäkringar blir billigare ju fler man är i gruppen. Till en början innebär det att försäkringarna är dyrare än i det största förbundet i Sverige, men med en låg medlemsavgift blir ändå det totala priset för den bästa försäkringen inklusive medlemskap cirka 1 000 kr billigare per år! Vid ett större antal medlemmar ska avgifterna sänkas.

Faktura på både försäkringen och medlemskapet skickas direkt från Nordic Försäkringar till medlemmarna. Det är praktiskt och billigt.

Ett billigt förbund. En förutsättning för att kunna hålla riktigt låga avgifter i framtiden är att vi har låga kostnader. 

FOTTERAPEUTERNA ska vara ett förbund för medlemmarna. Inga dyra styrelsemöten och årsstämmor. Ett billigt medlemskap och billiga försäkringar är ett bra första steg i denna målsättning.
Priset för den bästa försäkringen och medlemskap är 1 250 kronor per år.
Blir vi många medlemmar kan avgiften bli lägre!

Ekonomi. Vid starten av förbundet bekostas alla löpande utgifter av Roger Björk. Dessa kostnader och intäkter bokförs löpande under ett speciellt konto, för att kommande redovisning ska bli enkel. Medlemmarna kommer framöver att få bestämma hur ekonomin och eventuellt överskott/underskott ska behandlas.

Historik. År 2011 registrerades namnet Sveriges Medicinska Fotterapeuter hos Skatteverket, för att namnet kanske kunde användas i framtiden.. Namnet och förbundet användes inte och låg vilande hos skatteverket i flera år. När jag funderade på att starta ett nytt förbund fick jag tillåtelse av styrelsen (Anita Jernberger och Mette Palmer, och jag själv) att använda det registrerade förbundet. Det blev mindre krångligt att använda ett redan inregistrerat förbund; För att starta och registrera ett förbund behövs en styrelse, man måste hålla styrelsemöte och årsmöte m.m.

När jag skulle starta upp förbundet visste jag att det redan fanns ett förbund som använde namnet SMF, så jag kontaktade dem och fick reda på att de fortsätter sitt arbete med förbundet SMF. Jag valde då att hitta på ett nytt namn. Det är inte så lätt, men Fotterapeuterna var det som låg närmast.. om vi vill kan förbundet ändra namnet igen, organisationsnumret och det inregistrerade frbundet och styrelsen blir ändå detsamma.

När vi är riktigt säker på namn och logo kan vi märkesskydda både namn och logo.

Dela den här sidan